رئیس گروه نوآوری

 

نام: کیانا

نام خانوادگی:  پورمحمدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir

 
منتشر شده در چهارشنبه, 20 دی 1396 08:02