رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

نام : سلمان
نام خانوادگی : برومند
گروه : برق، کنترل
رتبه : استادیار
تلفن :
پست الکترونیک :
boroumand[at]fasau.ac.ir

 

 

 

 

منتشر شده در چهارشنبه, 01 شهریور 1391 11:54