امروز 19 تیر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا طی حکمی از سوی دکتر فتح اللهی رییس دانشگاه، دکتر سلیمان قوهستانی بعنوان مشاور فنی و عمرانی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با توجه به تخصص و تجربیات ارزشمند شما در امور عمرانی به موجب این حکم به عنوان مشاور فنی و عمرانی دانشگاه منصوب می‌شوید


نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های عمرانی، محوطه سازی و تعمیر و نگهداری مورد انتظار است. امیدوارم با استعانت از خداوند

متعال و همکاری معاونت اداری ـ مالی زمینه اجرای طرح جامع دانشگاه را فراهم نمایید.

-------