امروز 12 تیر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه مورخ ۲۷ خرداد، جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و دیگر اعضای شورا در سالن دکتر حسابی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص مقررات و ضوابط کاری اعضای هیات علمی در دوران کرونا گرفته شد.

-------