مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه فسا

بسمه تعالی

جهت شرکت در مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس دانشگاه فسا، ابتدا فایلهای زیر را دانلود فرمائید:

1- دریافت فایل آگهی مناقصه

2- دریافت فایل فرم امانت داری اسناد

منتشر شده در شنبه, 11 آذر 1396 06:29