درخشش دانشجویان دانشگاه فسا در کنکور کارشناسی ارشد

۰۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۸ کد : ۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۱
درخشش دانشجویان دانشگاه فسا در کنکور کارشناسی ارشد

درخشش دانشجویان دانشگاه فسا در کنکور کارشناسی ارشد

قبولی 85 نفر از دانشجویان دانشگاه فسا در کنکور کارشناسی ارشد در رتبه های یک تا پنج رقمی

نام رشته

تعداد کل قبول شدگان

تعداد رتبه تک رقمی

تعداد رتبه دو رقمی

تعداد رتبه سه رقمی

تعداد رتبه چهار رقمی

تعداد رتبه پنج رقمی

مهندسی مکانیک

14

----

1

4

9

----

مهندسی برق

14

----

----

----

11

3

مهندسی کامپیوتر

13

----

----

2

9

2

علوم و مهندسی آب

12

1

5

6

----

----

مهندسی عمران

9

----

----

1

7

1

مهندسی طبیعت

7

----

2

5

----

----

علوم و مهندسی صنایع غذایی

6

----

----

4

2

----

علوم کامپیوتر

4

----

----

4

----

----

ریاضی کاربردی

4

----

----

3

1

----

فیزیک

1

----

----

----

1

----

آمار

1

----

----

----

1

----

کل دانشگاه

85

 

 

 

 

 


نظر شما :